Akcenta logo

  Controlul costurilor și al riscurilor asociate tranzacțiilor internaționale într-o afacere de import-export

  26. 4. 2023

  Controlul costurilor și al riscurilor asociate tranzacțiilor internaționale într-o afacere de import-export

  Suntem, în 2023, martorii unor schimbări rapide în zona economică. Mișcările din piața valutară țin antreprenorii în priză zi de zi și impun o atenție crescută în fața riscurilor care pot influența direct plățile și încasările în monedă străină. Deși riscul valutar este cea mai des dezbătută problemă asociată tranzacțiilor internaționale, nu toți antreprenorii sunt familiarizați cu detaliile acestui concept. Astfel că, adesea, lipsa informațiilor îi aduce în fața unor pierderi financiare care ar fi putut fi evitate cu ușurință.

  Iată care sunt cele mai importante elemente care construiesc conceptul de risc valutar, dar și ce puteți face pentru a vă proteja afacerea într-o perioadă de volatilitate crescută a monedelor în care se realizează tranzacțiile internaționale ale companiei dumneavoastră.

  Ce este riscul valutar?

  Riscul valutar se referă la probabilitatea de a înregistra pierderi financiare în urma activității de import- export ca urmare a modificării cursului valutar. Variația cursului poate fi în sensul creșterii valorii de schimb („apreciere”) sau al scăderii acesteia („depreciere”). În funcție de nevoile tranzacționale ale afacerii dumneavoastră, oricare dintre ele poate reprezenta un avantaj sau un dezavantaj, ceea ce înseamnă că nu este un element strategic de ignorat. Dacă pierdeți bani sau faceți economii din realizarea schimburilor valutare poate deveni un factor foarte relevant în echilibrarea bugetului dumneavoastră curent și viitor, motiv pentru care este important să știți cum să urmăriți aceste aspecte și cum să vă raportați la ele în cunoștință de cauză.

  Cum se manifestă riscul valutar?

  Pierderile financiare în cazul schimburilor internaționale au loc deoarece se produc modificări în valoarea de schimb a monedei tranzacționate în perioada dintre semnarea unui contract și încasarea banilor, respectiv plata facturii din urma contractului.

  Contractele sunt încheiate la un anumit curs valutar (existent la data semnării contractului) și încasate, respectiv plătite după o perioadă când sunt executate prevederile contractuale, timp în care moneda în care a fost realizat schimbul economic s-a apreciat, s-a depreciat sau a rămas la aceeași valoare.

  Pe scurt: la import, dacă moneda din contract se apreciază, importatorul are de plătit mai mult, iar la export dacă moneda națională se depreciază, volumul exporturilor tinde să crească și, odată cu acesta, și beneficiul financiar al companiei exportatoare.

  Pentru o companie de import-export, riscul merge dincolo de diminuarea profitului ca rezultat al pierderilor generate de diferențele de curs, el putând însemna și bilanț negativ în urma unei tranzacții internaționale. Deși există companii care încearcă să amortizeze șocul schimbului valutar din tranzacțiile internaționale prin mărirea prețurilor sau prin negocierea cu celelalte părți implicate în contract a unui curs mai avantajos, soluția cea mai sigură este cea a unor instrumente financiare special create pentru a combate riscul valutar.

  Soluții: Cum arată în practică instrumentele de protecție și ce pot face pentru compania dumneavoastră?

  Este foarte important să fiți la zi cu opțiunile și soluțiile cele mai bune pentru amortizarea volatilității cursului valutar. Drept urmare, iată ce pot face aceste intrumente financiare pentru compania dumneavoastră:

  1)  FORWARD

  Cel mai utilizat instrument este fixarea cursului valutar la o anumită valoare pentru o plată ulterioară prin Forward. Uneori, fixarea cursului mai poartă denumirea de „blocare” a cursului (păstrându-se valoarea de la semnare pentru o dată viitoare).

  Prin această metodă se asigură tranzacționarea (vânzarea/cumpărarea) valutei la un curs de schimb fix, stabilit la începutul contractului. Operațiunea Forward poate avea mai multe forme: Forward standard, Forward cu scadență progresivă, Forward de amortizare sau Par forward, însă cea mai des întâlnită varietate este Forwardul standard.

  Iată cum funcționează o operațiune Forward, în versiunea standard:

  Să presupunem că un exportator român are un contract cu o firmă străină de la care are de încasat 100.000 EUR pentru produsele sau serviciile furnizate. Plata va fi efectuată peste 3 luni de la semnarea contractului. Dacă la momentul actual (astăzi) cursul RON/EUR este 4.9300, iar cursul la termen fixat prin contractul Forward este de 4.9590 RON/EUR, atunci prin operațiunea la termen (Forward) compania va avea de câștigat la termenul de plată suma de 1.900 Lei, în condițiile în care, dacă ar fi tranzacționat la cursul SPOT (la ziua scadenței), cursul RON/EUR ar fi fost de 4.9400.

  Imaginați-vă, însă, că sumele sau frecvența la care tranzacționați sunt de 10 ori mai mari, iar beneficiul companiei va crește proporțional.

  Este important însă să rețineți și că, dacă la data scadenței cursul SPOT ar ajunge, de pildă, la 4.9600 RON/EUR, atunci exportatorul din exemplul nostru va fi ținut contractual să tranzacționeze la cursul fixat prin Forward, chiar dacă valoarea de schimb la cursul SPOT îi este favorabilă.

  Tocmai pentru că este cel mai utilizat instrument de acoperire a riscului valutar, contractul Forward este și subiectul multor controverse. Despre miturile care însoțesc contractul Forward am scris aici.

  2) SWAP

  Un al doilea instrument disponibil este operațiunea la termen cu valute străine numită Swap.  Acest intrument presupune vânzarea/cumpărarea pe loc a unei sume de bani existentă în valuta A în schimbul sumei coresunzătoare din valuta B. Instrumentul Swap presupune stabilirea unui curs valutar în viitor, moment în care se va efectua cumpărarea sau vânzarea banilor din valuta B pentru suma corespunzătoare în valuta A. Practic se ajunge la aceeași monedă ca la începutul tranzacției, dar prin calculul Swap se atenuează pierderile care ar fi existat în urma diferenței de curs.

  Intrumentul Swap poate fi folosit ca extensie a instrumentului standard (Forward) pentru situațiile când clientul nu a estimat corect scadențele și dorește o prelungire sau, dimpotrivă, o decontare anticipată a operațiunii.

  Dacă, spre exemplu, un beneficiar străin a trebuit să plătească suma de 100.000 EUR până la data de 30 iunie, clientul s-a asigurat cu un Forward, ceea ce înseamnă că până în 30 iunie, el trebuie să livreze 100.000 EUR. Beneficiarul comunică întârzierea plății mărfurilor cu 14 zile şi astfel, clientul încheie o tranzacţie Swap, prelunging scadenţa Forwardului convenit iniţial cu aceeași perioadă (14 zile cât este întârzierea). La data de 30 iunie, clientul va cumpăra 100.000 EUR la cursul actual şi va deconta astfel Forwardul încheiat iniţial. În acelaşi moment, el va vinde 100.000 EUR cu o scadenţă nouă după 14 zile. Valoarea cursului nou la termen va fi bazată pe cursul actual, ajustat cu punctele Forward.

  Swap-ul vă permite astfel să efectuați două operațiuni - la vedere şi la termen – prin care vânzarea valutei în exces va cumpăra temporar valuta deficitară. La data stabilită în viitor, se va efectua schimbul invers la cursul convenit anterior.

  3) OPȚIUNEA VALUTARĂ

  Al treilea instrument este opțiunea valutară, un instrument financiar cu ajutorul căruia clientul se asigură împotriva riscurilor rezultate din posibila evoluţie negativă a unei perechi valutare concrete.

  Companiile au astfel posibilitatea de a-și proteja mijloacele financiare împotriva fluctuaţiilor nefavorabile ale cursurilor, similar modului în care o fac prin tranzacţia Forward. Spre deosebire însă de Forward, clientul poate alege o anumită conduită. Atunci când consideră că piața are o evoluţie pozitivă, ceea ce ar face ca tranzacţia din ziua dată să fie efectuată la un curs SPOT mai avantajos decât cursul asigurat, compania poate opta să nu folosească opțiunea din contract.

  Practic, prin alegerea unui mod de tranzacționare, companiile pot contribui la evoluţia pozitivă a cursurilor de schimb.

  Opțiunea valutară, care poate fi de mai multe tipuri, acționează ca o plasă de siguranță fină pe care nu este nevoie să o folosiți dacă circumstanțele sunt pozitive, dar care cu siguranță vă va susține prin cursul fix în cazul unei volatilități excesive.

  ***

  Fiecare dintre instrumentele de acoperire a riscului valutar despre care am discutat în acest articol are particularitățile lui speciale, putând fi adaptat unei anumite tipologii de afacere. Specialiștii noștri în tranzacții valutare sunt mereu gata să vă ofere consultanța necesară identificării instrumentului potrivit rulajului financiar al companiei dumneavoastră de import-export, astfel încât riscurile să fie cât mai mici și dumneavoastră să beneficiați de siguranță strategică.

  Oricare ar fi întrebările sau nelămuririle cu privire la acoperirea riscului valutar, vă invităm să ne contactați pentru a primi răspunsurile dorite. Este rolul nostru să vă susținem cu prezentarea celor mai bune soluții și al dumneavoastră să vă asigurați că luați cele mai bune decizii.

  Newsletter
  Piețele financiare se schimbă foarte repede. La Akcenta, noi ținem pasul cu ele
  Akcenta Logo

  Vreau să devin client

  Akcenta Logo
  © 2024 AKCENTA CZ a.s.

  GDPR

  Cookies

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn
  Youtube